Pasningsordningen byder på læringsmiljøer med plads til fordybelse og leg. Vores spisestue fungerer i hverdagen som legerum og det er indrettet med spændende og stimulerende legetøj, som kommer frem i forskellige situationer. Der er god plads til at gå en tur med dukkevogn, lege med biler eller til at tumle.

Udendørs er der en stor lukket have, omkranset med marker. Der er flisebelagt terrasse, diverse køretøjer, gynger, rutsjebaner, stor sandkasse, kioskhus mm. I haven er der et æbletræ, en stor køkkenhave og forskellige højbede, hvor jeg sammen med børnene sår og høster lækre kartofler, grøntsager og bær. Bagest i haven bor vores to kaniner, som vi fodrer og snakker meget med.

🍂
NATUR
Vi bruger en stor del af hverdagen i naturen – både i haven, men også i skoven og rundt i byen. Det styrker børnenes hjerner, udvikler børnene kropsmotorisk og sprogligt samt giver dem forståelse for naturens skiften.

🙆‍♂️
SELVSTÆNDIGHED
I pasningsordningen har jeg fokus på at børnene bliver selvstændige og selvhjulpne, så de kommer godt på vej i børnehaven og i deres videre liv. At blive selvhjulpen er en stor proces og jeg anerkender de små skridt på vejen – de små successer, samt giver mig god tid sammen med barnet.

🧩
LEG OG LÆRING
Jeg støtter børnene i at udvikle personlige og sociale kompetencer gennem sjove lege og indlæring med sang og humor. Jeg gør brug af forskellige pædagogiske læringsmetoder, læreplanstemaer samt egne erfaringer.

🧸
SPROGUDVIKLING
Den sproglige udvikling er i spil i alle vores aktiviteter. Jeg hører hvor det enkelte barn er i dets udvikling og sætter ind med særlige øvelser og lege, hvor det er nødvendigt. Vi læser mange bøger, sætter ord på alt det vi ser i løbet af dagen og leger sproget ind.


Mindfulness i dagligdagen:

I pasningsordningen bruger vi mindfulness til at finde vores indre ro og komme ned i gear.
Til det bruger jeg forskellige rekvisitter.
Nogle af dem, kan I se her på billedet.


Mindfulness i børnehøjde træner barnet i at være mere opmærksom og lyttende til sin krop og kan på sigt bidrage til:

◌ Indre ro og balance

◌ Mindre stress og uro

◌ Afspænding af krop og sind

◌ Bedre grounding, altså gøre barnet mere jordnær