Privat pasningsordning er et alternativ til den kommunale dagpleje 😊

Her er det jer som forældre og os som børnepassere, som vælger hinanden og ikke kommunen, der bestemmer hvor jeres barn kan blive passet. Dette er en stor fordel for både forældre, børn og os. Her får I mulighed for tidligt at stille sikkerhed/få vished om, hvor jeres barn skal passes og I bliver fri for, at gå og bekymre jer om, hvor I får plads til jeres barn. Dermed kan I bare nyde ventetiden og barslen. Når først vi har skrevet kontrakt, kan ingen komme før jer i køen. Det giver ro og tryghed for jer som forældre.

Hos os får I en kombination af hjemlige rammer, med tryghed og nære forhold som netop privat pasning giver, samt 2 kompetente børnepassere, til at varetage jeres barns trivsel og udvikling.

I har mulighed for, at komme på legebesøg hos os inden opstart, hvilket giver jeres barn en tryg oplevelse og kendskab til både os og de andre børn, inden barnet starter. I er altid velkomne 🤗

Her er ingen begrænsninger og forringelser pga. nedskæringer og økonomi -  her er det os som sætter dagsordenen og det giver stabilitet, tillid og kvalitet i hverdagen.

Vi er, som jeres private børnepassere, ikke bundet af de samme vilkår som en kommunal dagplejer eller en institution, hvilket - efter vores personlige opfattelse - sætter os mere fri til at imødekomme jeres barns behov. Her går der ikke tid fra til tvungen dokumentation, møder, papirarbejde og lign. Det giver mere tid og plads til nærvær ❤

Vi får ikke løn af kommunen eller penge til legetøj og/eller køretøjer. Vi får ikke automatisk tildelt børn og vi skal selv stå for at praktisere alt. Dvs. finde børn selv, indkøbe legetøj og udstyr mm. selv stå for pension og selv betale kurser/efteruddannelse. I vil derfor altid have 2 børnepassere, som brænder for sit arbejde og som gør sit bedste for jeres barn.

Her er der altid den samme faste børnegruppe. Der kommer ikke skiftende gæstebørn og deres forældre ind ad døren. At der ikke kommer gæstebørn, nedsætter også risikoen for sygdomssmitte.

Vi tager gerne på ture ud af huset og enkelte gange på heldagsture. Vi bruger ofte ladcyklerne og en gang imellem snupper vi en tur i bil. Vi kan finde på at tage en tur i skoven, hvor vi har små telte med, en tur i Zoo, en tur i legeland eller hvad vi nu kan finde på. I pasningsordningen bruger vi også meget tid på bare at lege, idet legen i sig selv er noget af det vigtigste for barnet ⚽

Kurser, uddannelser, møder osv. ligger altid uden for åbningstiden. Vi har vikarer tilknyttet, hvis vi skulle blive syge eller hvis en af os skal til læge, tandlæge eller lign.

Hos os skal det være så nemt for forældrene som muligt og derfor har vi valgt, at indkøbe barnevogne mm. selv. Dette betyder altså, at I ikke skal medbringe disse ting i pasningsordningen: barnevogne med udstyr, sovetøj til barnevognen, bleer, stofbleer, vaskeklude, cykelhjelme, solhatte, autostole, handsker til udendørs leg og cremer (inkl. solcreme). Alt dette sørger vi altså for ❤

I private pasningsordninger bliver der også holdt tilsyn ligesom i den kommunale dagpleje. Der er derfor årlige besøg fra kommunen, som kommer både anmeldt og uanmeldt. Vi arbejder ligeledes også med de pædagogiske læreplanstemaer som de kommunale gør - for at sikre den gode og rette udvikling af det enkelte barn. Vi har et godt samarbejde med kommunen og har stadig muligheden for at kontakte dem, hvis vi har tvivlsspørgsmål eller særlige oplevelser. Som private børnepassere har vi kun arbejde så længe forældrene er tilfredse og børnene trives. Derfor er det i vores interesse, at gøre et godt stykke arbejde og have løbende dialog med forældrene. Når I vælger os, vælger I to engagerede børnepassere, der brænder for deres arbejde 😍